+4542679011
Produkt fotografering

Produkt fotografering

Fotografering af produkter Når man fotograferer produkter til kataloger og magasiner kræves der ofte de samme kompetencer som ved arkitekturfotografering, en kreativ og god sans for linjer, lys, detaljer og stemninger og at fange vinkler, hvor produktet kommer bedst...